Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso

Kantoor Maximus

Hoe zou u het liefste zien dat wij uw incasso behandelen?

Deze vraag heeft bij ons geleid tot een incassotraject dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van onze opdrachtgevers namelijk;

Soepel waar het kan, stevig als het moet, maar altijd correct

Wanneer een klant weigert te betalen, wilt u dat Maximus, liefst dezelfde dag nog, met uw vordering aan de slag gaat. U wilt eigenlijk verder geen uitstel en eigenlijk wilt u alleen zo snel mogelijk resultaat, maar u wilt als het maar enigszins mogelijk is uw klant en zeker ook uw goede naam behouden.

Maatwerk

Daarom werken wij volgens strakke, vooraf beproefde vaste lijnen. Natuurlijk is ieder dossier anders, andere opdrachtgevers, andere klanten andere branche en soms ook andere talen, daarom behoud Maximus ruimte voor maatwerk.

De start van de incasso

Direct nadat u uw vordering bij ons indient, gaan wij voor u aan de slag. Wij voeren gelijk een scan uit op uw debiteur, waarbij wij een eerste indruk krijgen over de mogelijke verhaalbaarheid van uw vordering, en eventuele onduidelijkheden worden opgelost over bijvoorbeeld de opbouw van de vordering, de tenaamstelling van uw debiteur, of de door u aangeleverde stukken.

Verwerking van uw vordering

Wij verwerken uw vordering, tezamen met uw klantgegevens, digitaal in ons systeem. U krijgt van ons een opdrachtbevestiging gemaild, met daarin de basisgegevens van uw vordering, en eventueel indien van toepassing, onze eerste bevindingen en (aanvullende) vragen die wij aan u willen stellen, om uw vordering goed onderbouwd aan uw debiteur voor te kunnen leggen. Daarnaast ontvangt u daarbij onze voorwaarden en tarievenlijst, zodat u volledig op de hoogte bent van onze werkwijze.

Wat kost het?

U betaalt bij ons standaard € 35,00 dossierkosten, en rekenen wij, volgens onze voorwaarden, 5% afwikkelingskosten over het geïncasseerde bedrag. Alle overige kosten verhalen wij zo veel mogelijk op uw debiteur.

Wanneer hoort mijn klant van u?

Zodra uw vordering helder is, en cijfermatig goed onderbouwd, zullen wij de debiteur, doorgaans dezelfde dag nog, aanschrijven, inclusief de onderbouwing van de vordering die u op uw debiteur heeft. Wij bemiddelen via een intensief incassotraject. Uw debiteur schrijven wij meermaals aan, zowel per post als per mail, en wij zullen ook telefonisch contact opnemen.

Minnelijk traject

Wij werken er stelselmatig naar toe om bij voorkeur de vordering middels mediation in het minnelijk traject voldaan te krijgen. Daarbinnen is oog voor zowel de relatie als (persoonlijke) omstandigheden die mogelijk een rol spelen.

Met als resultaat

Binnen een maand heeft u een resultaat waarmee u verder kunt. Blijkt uw debiteur onwillig, of betwist hij uw vordering, dan kunnen wij uw klant in een gerechtelijk traject betrekken.  Als wij vaststellen dat uw debiteur geen verhaal biedt, dan zullen wij u adviseren de vordering af te schrijven. Blijkt uw debiteur onmachtig de vordering in één keer te voldoen, dan proberen wij tot een betalingsregeling te komen die recht doet aan de hoogte van de vordering in verhouding tot de draagkracht van uw klant.  Of uw vordering is betaald, en wij maken dezelfde dag nog de nota voor de afdracht voor u op, en zetten wij de betaling klaar van de uit te betalen gelden.

Van incasso naar executie

Snel resultaat, want als deurwaarder kunnen wij doorpakken

Maximus hanteert een strak en beproefd incassotraject. Daarbinnen zetten onze experts zich maximaal in voor resultaat door betaling. Ook krijgt u inzicht in onze bevindingen over de financiële positie van uw debiteur en daarmee de te verwachten verhaalsmogelijkheden.

Uw klant betaald nog steeds niet?

Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat uw klant niet betaald. Wij zullen u informeren wat de mogelijkheden zijn. In samenspraak met u kunnen wij uw klant in rechte betrekken en een veroordelend vonnis vragen.

De rechtsgang is voor u van belang, omdat, zodra de rechter een, voor uw klant (debiteur), veroordelend vonnis heeft gewezen, wij dit vonnis aan uw debiteur kunnen betekenen, waarna wij, als gerechtsdeurwaarder, gerechtigd zijn, beslag op vermogensbestanddelen van uw debiteur te leggen.

 

 

 

 

 

 

 

hand

 

Bel voor een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs

Of dien direct hier uw vordering in