Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso

De gerechtsdeurwaarder en incasso specialist voor u, het MKB en de advocatuur

U wilt natuurlijk dat de behandeling van uw incasso, vordering of de betekening van uw exploten in goede handen is?

Daarom zoekt u, als ondernemer of advocaat, een vaste deurwaarder (partner) voor hulp en ondersteuning bij het incasso traject of de betekening van exploten uit uw advocaten praktijk?
Eigenlijk wilt u naast een gedegen incasso traject ook geadviseerd worden zodat uw ondernemersrisico tot een minimum beperkt wordt?
Dan is Maximus als deurwaarder de juiste partner om u daarin bij te staan.
Maximus is gespecialiseerd in de incasso van vorderingen en de betekening van exploten in binnen en buitenland.
Maar wist u dat de specialisten van Maximus veel meer doen?
Onze juridische adviseurs kunnen u met raad en daad bijstaan. Niet alleen bij het incasseren van uw vorderingen, maar ook indien uw bedrijf onverhoopt in zwaar weer komt. Wij kunnen u door middel van gerichte adviezen helpen uw bedrijf te reorganiseren en weer gezond te worden.

Incasso

Uw klant betaald zijn rekening niet?

Ergert u zich ook zo aan klanten (debiteuren) die maar niet betalen?

De ene reden (smoes) is nog niet uitgewerkt of de andere dient zich weer aan. U vraagt zich intussen, in groeiende onzekerheid af, of uw klant, nu de waarheid verteld? Of wordt u in de maling genomen? Een schrale troost, u bevind zich in goed gezelschap, vele collega ondernemers worstelen meerdere malen per jaar met dezelfde vraag.

Incassospecialist

Veel van uw collega’s hebben intussen, de deurwaarder(s) en incasso specialisten van Maximus als vaste partner aan zich weten te binden en zijn van een stuk zorgen af. Maximus is, als incasso specialist, daarom als geen ander in staat de smoesjes van de waarheid te onderscheiden. Het schept snel duidelijkheid over de haalbaarheid van de vordering op uw klant en als het maar even mogelijk is dan zal Maximus in een minnelijk traject uw klant tot betalen aanzetten waarbij u geen enkele zorg meer behoeft te hebben en aan het eind van het traject uw betaling in ontvangst mag nemen.

Geen geld

Het kan zijn dat uw klant werkelijk geen geld heeft en ook niet binnen afzienbare termijn te verwachten valt dat deze situatie verandert, dan zullen wij u eerlijk adviseren niet verder in de vordering te investeren.

Onwillig

Biedt uw debiteur, naar alle waarschijnlijkheid, wel verhaal, maar blijft deze onwillig tot betaling over te gaan, dan zullen wij hem/haar steviger sommeren aan de betalingsverplichting te voldoen. Als er dan nog geen betaling volgt, dan kunnen wij u bijstaan in een gerechtelijke procedure teneinde een gerechtelijk vonnis te verkrijgen en dit op uw klant te doen executeren.

Vonnis

Heeft u reeds een vonnis op uw klant (debiteur) maar blijft deze weigerachtig om er aan te voldoen? Laat dan onze juristen en deurwaarders er eens op los. Na betekening van het vonnis aan uw debiteur zijn namelijk vele vormen van beslag op vermogensbestanddelen en bezittingen van uw debiteur mogelijk.

Juridisch

Juridisch advies

Juridische vragen

U kunt bij ons terecht voor uw vragen op juridisch vlak, of het nu gaat om het opstellen van algemene voorwaarden, bescherming tegen risico's van financiële aard, dan wel hulp bij reorganisatie van uw onderneming.

MKB

Helaas zien wij als gerechtsdeurwaarder met een praktijk gericht op het MKB te vaak dat ondernemers onwetend zijn van de risico's die zij lopen, van mogelijkheden welke er zijn om de omzet en de winst te verhogen, en zich niet bewust zijn van de kostenbesparing die voor het oprapen ligt.

Zwaar weer

Alhoewel wij u natuurlijk nog steeds van dienste kunnen zijn op het moment dat uw onderneming in zwaar weer is gekomen, adviseren wij u een jaarlijkse controle door ons te laten uitvoeren om uw onderneming te stroomlijnen.

Hulp bij schulden

Indien noodzakelijk kunnen wij u hulp bij schulden aanbieden, uw offertes, facturen, voorwaarden en tarieven onder de loep nemen of meedenken over efficiëntere werkwijzen.

Bewaarneming

Voor verhuizers welke opslag aanbieden aan hun klanten hebben wij een speciaal product ontwikkeld. Zo beschermt u zichzelf tegen de financiële risico's van bewaarneming, en in geval bewaarneming reeds van kracht is, helpen wij u zich hiervan te bevrijden.

Ambtelijke handelingen en executie.png

Service voor advocaten en betekening van exploten en doen van overige ambtshandelingen door heel Nederland en daar buiten!

U zoekt voor uw advocatenpraktijk ondersteuning  bij de snelle en vakkundige betekening van exploten en het verrichten van alle overige denkbare ambtshandelingen? U vind het prettig een deurwaarder als vast aanspreekpunt te hebben voor uw vragen op het gebied van formeel proces-recht en de executie van vonnissen?

Bevoegd

De deurwaarder(s) van Maximus zijn bevoegd tot het verrichten van ambtshandelingen, zoals de betekening van exploten en executoriale titels. Daarnaast ondersteunen en adviseren wij ook uw rechtspraktijk bij het (nieuwe) procederen en de executie van vonnissen.

Executie

Wij staan voor u klaar om de executie van de grosse van uw vonnis ter hand te nemen. Wij doen dit in geheel Nederland en daarbuiten voor zover bestaande verdragen dit toe laten. Ook bij spoedeisende zaken mag u steevast op onze deurwaarder(s) als partner rekenen.

Heldere tarieven

Wij beseffen als geen ander dat u te maken heeft met eigen cliënten die u zo goed mogelijk vooraf wilt kunnen adviseren daarom zijn onze werkwijze en tarieven helder en worden deze steeds vooraf met u doorgenomen.

Verhaalonderzoek

Ook het doen van verhaalonderzoek, voorafgaand aan de executie van een vonnis, behoort bij ons tot de mogelijkheden.

Los stuk ook bij vonnissen

Wilt u een vonnis alleen als los stuk ter betekening aanbieden? Ook dan zijn wij u van dienste.

Vonnis

Heeft u bij de rechter een vonnis of beschikking behaald, en is de wederpartij veroordeeld om tot betaling over te gaan, dan kunnen wij u als geen ander bijstaan, in het executie traject.

Goede communicatie

Maximus maakt zich sterk voor een goede communicatie met u over de te volgen strategie, en staat altijd open voor persoonlijk overleg. U krijgt, als u belt met vragen, voor zover mogelijk direct uw eigen zaakbehandelaar of deurwaarder aan de telefoon.

Eerste onderzoek

Wilt u op de beste manier bijgestaan worden in de executie van uw grosse? Dan kunt u eenvoudig de grosse aan ons mailen. Wij zullen dan direct een eerste onderzoek opstarten naar de wederpartij. Daarna informeren wij u over onze bevindingen. Desgewenst krijgt u van ons een advies over de te nemen stappen. Voor het direct aanvangen van de executie hebben wij wel altijd de originele grosse nodig.

Conservatoire beslagen

Voor het leggen van conservatoire beslagen kunt u bij onze deurwaarder(s) rekenen op een snelle behandeling. Indien gewenst is ook voor het indienen van het verzoekschrift overleg over de beste strategie altijd mogelijk.