Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso

Onafhankelijkheid en de gerechtsdeurwaarder

Onafhankelijkheid is een onderwerp binnen de deurwaarderij dat maar weinig besproken wordt. Het is ook een vaag begrip voor velen. Wat is onafhankelijkheid van een gerechtsdeurwaarder, en waarom is het voor een gerechtsdeurwaarder zo een groot goed?

Onafhankelijkheid uitgelegd

Onafhankelijkheid kan soms een eenzame strijd zijn.

Ieder mens laat zich beïnvloeden van tijd tot tijd. Daar is ook niets mis mee. Dit is hoe de mens in elkaar steekt. Een werknemer zal sneller geneigd zijn zijn hoofd te laten hangen naar de beslissingen genomen door zijn werkgever. De werkgever is tenslotte de bron waarvan de werknemer zijn huur kan betalen, en bevindt zich dus in een afhankelijke positie. Echtelieden zullen elkaar beïnvloeden. En ook een bakker zal luisteren naar de wensen van zijn klanten om zijn assortiment zo goed mogelijk af te kunnen stemmen.

Een gerechtsdeurwaarder is, net als een notaris, naast ondernemer tevens openbaar ambtenaar. En juist omdat een deurwaarder ook ambtenaar is, hoort de deurwaarder onkreukbaar te zijn. Een gerechtsdeurwaarder is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het op de correcte wijze dagvaarden van een gedaagde. Hierbij dient de gerechtsdeurwaarder als onafhankelijk tussen de partijen te staan, waardoor hij beide partijen in het geding kan informeren omtrent hun rechten en plichten binnen, alsook de voorgang van de procedure, zonder zich bezwaard te hoeven voelen.

Het gevaar van een beïnvloede gerechtsdeurwaarder

Maar wat nu als een gerechtsdeurwaarder, die ook ondernemer is, belang heeft bij een vordering die hij zal moeten innen? In dat geval zal hij niet meer onafhankelijk tussen de partijen kunnen staan. Hij zal zich dan kunnen gaan laten leiden door de belangen van de partij waar hij een belang bij heeft.

Stel nu dat een opdrachtgever van een gerechtsdeurwaarder aandelen in bezit heeft van dat deurwaarderskantoor, dan kan hierdoor de indruk worden gewekt dat bij de afhandeling van zaken, gehandeld wordt in het belang van die opdrachtgever c.q. aandeelhouder. De gedaagde partij ontmoet dan niet meer een gerechtsdeurwaarder die tussen de partijen staat, maar slechts een verlengstuk van de eiser.

Wat is er geregeld?

Er bestaan wetten en regels waarin de onafhankelijkheid van de gerechtsdeurwaarder geregeld wordt. En gelukkig zijn er veel gerechtsdeurwaarders die aan deze regelgeving grote waarde hechten. Ook de KBVG (Koninklijke Beroepsorganisatie voor Gerechtsdeurwaarders) speelt een grote rol in de controle en handhaving. Toch zijn er in de praktijk nog genoeg voorbeelden te vinden, waarin er binnen een kantoor voor een constructie is gekozen, waarbij een discussie op zijn plaats zou kunnen zijn, waarbij gekeken kan worden in hoeverre belangenverstrengeling een rol speelt.

Laat een reactie achter