Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso

Advocaten let op!

U zult vast wel eens een gedaagde/huurder gedagvaard hebben als volgt: “naam gedaagde, krachtens huurovereenkomst domicilie hebbende aan het adres van het gehuurde …., aldaar aan dat adres mijn exploot doende…” of dat u, zoals gebruikelijk gedaagde partij dagvaardt op het adres conform BRP (Basisregistratie Personen). Als u nu de wetenschap heeft dat gedaagde helemaal niet meer in het gehuurde en/of op het adres conform BRP/KvK woont of zaak doet, denkt u er dan aan dat het betekenen van de dagvaarding op slechts alleen dit adres kan leiden tot nietigheid. Immers, de bedoeling is dat de dagvaarding gedaagde bereikt! Deze kantonrechter straft de betekening van de dagvaarding aan uitsluitend het gekozen domicilie en/of aan het adres van het gehuurde af:

“Dagvaarding nietig, gedaagde heeft geen woonplaats op het adres vermeld in gemeentelijke basisregistratie” https://www.uitspraken.nl/uitspraak/rechtbank-oost-brabant/civiel-recht/civiel-recht-overig/eerste-aanleg-enkelvoudig/ecli-nl-rbobr-2018-4198.

De conclusie die wij hieruit kunnen trekken, is dat u met wetenschap van een andere of onbekende woonplaats van gedaagde partij dan die conform BRP en/of KvK, een risico loopt als u uitsluitend op dat BRP en/of KvK adres of op het adres conform huurcontract betekent. Kies dus niet uitsluitend voor betekening daar, maar voor overige manieren. De openbare betekening en/of de betekening van de dagvaarding aan het adres van het (vermoedelijke) werkelijke verblijfadres/zaakadres.

Is de zaak spoedeisend en wilt u in verband met de openbare betekening van de dagvaarding, termijnverkorting van dagvaarding, vraag die dan aan zodat na de grosse van de uitspaak snel tenuitvoergelegd (in casu ontruimd) kan worden.

Laat een reactie achter