Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso

Oplossingen voor schulden

Oplossingen voor schulden

Digitale schulden zijn en blijven schulden

Het Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) heeft, samen met haar partners, hard gewerkt aan oplossingen vinden voor schulden in Nederland. In dit kader is op 20 juni 2019 is de webpagina Schuldenwijzer.nl officieel gelanceerd tijdens de ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) Dit, oplossingen zoekende, initiatief is daar, bij de KBvG enthousiast onthaald.

Wat is schuldenwijzer?

Schuldenwijzer is een door de SNG ontwikkelde website, waar burgers met schulden in één overzicht hun schulden kunnen inzien die bij gerechtsdeurwaarders in behandeling zijn. Zij hebben ook inzicht in, de door de verschillende gerechtsdeurwaarders, gelegde beslagen.

Doel van Schuldenwijzer

Schuldenwijzer heeft tot doel dat de schuldenaar en de schuldhulpverlener sneller een volledig beeld kunnen krijgen van de openstaande schulden. De schuldhulpverlening kan door deze informatie sneller hulp bieden, zodat kostenverhogende incassokosten kunnen worden voorkomen. De schuldenaar krijgt rust.

Schulden in de realiteit

Alhoewel Schuldenwijzer een prachtig initiatief is, blijft het echter een feit dat de schuldhulpverlening overbelast is, zodat wachttijden lang zijn. Ondernemers vallen bij veel gemeenten buiten de mogelijkheden voor schuldhulpverlening. Daarom komen de kosten voor schuldhulpverlening  dan (gedeeltelijk) voor henzelf. Deze ondernemers wordt dan geadviseerd, ook al hebben zij een florerende onderneming, deze te beëindigen.

De weg naar schuldhulp is dus niet altijd en voor iedere schuldenaar te bewandelen. En als zij zich al aan mogen melden, kan er helaas niet altijd de aandacht aan hun schulden worden besteed, die voor een succesvolle oplossing noodzakelijk zou zijn.

Overzicht schulden zonder oplossing

Hoe positief het initiatief van Schuldenwijzer ook is bedoeld, er zal aandacht moeten zijn en blijven voor de toegankelijkheid en beschikbaarheid van schuldhulpverleners. Niemand heeft iets aan een overzicht van zijn schulden, als er daarna geen oplossing geboden wordt. Een glorieus initiatief kan dan verworden tot papieren tijger, waar zowel de schuldenaren, de schuldhulpverleners, de gerechtsdeurwaarders en bovenal ook de schuldeisers geen baat bij hebben.

Laat een reactie achter