Maximus Gerechtsdeurwaarders en Incasso

Schulden van Nederland en de verantwoording van de overheid (1)

Schulden in cijfers

Schulden
Te veel gezinnen weten niet meer hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen.

In Nederland heeft één op de vijf, een kleine 3,5 miljoen, huishoudens risicovolle schulden. Hiervan hebben 1,4 miljoen huishoudens te maken met problematische schulden. Per jaar vinden er gemiddeld circa 5.000 ontruimingen van een woning plaats, waarvan zo een 85% vanwege huurachterstand. Dit zijn schrikbarende cijfers. Zeker in de wetenschap dat maar 200.000 mensen worden geholpen door gemeente en schuldhulpverlening.

Schulden zijn soms heel dichtbij

Al snel wordt er weggekeken van deze ongemakkelijke waarheid. Mensen vergeten liever dat hun buurman in armoede moet leven. Zolang zij niet getroffen worden door hetzelfde lot. Bovenstaande cijfers laten glashard zien dat het iedereen kan gebeuren. Hoe lang hou jij het uit met je spaargeld als je ernstig ziek wordt, je baan verliest of als je huwelijk strandt?

Schulden treffen de volledige maatschappij, ook jou. Hoe verdrietig is jouw kind als zijn klasgenootje niet mee kan op schoolreis, zogenaamd omdat hij niet lekker is op die dag? Of je verleent diensten, maar de rekening wordt niet betaald. Als je goed oplet zie je dan het topje van de ijsberg waar mensen met schulden mee te maken hebben.

Rol gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarders in Nederland hebben inmiddels veel maatregelen genomen. Zo is er een Digitaal beslagregister, zodat niet onnodig door verschillende deurwaarders beslag wordt gelegd onder bijvoorbeeld een werkgever. Hierdoor worden kosten voor de schuldenaar bespaart.

Beslagvrije voet

Ook zijn gerechtsdeurwaarders uiterst nauwkeurig als het gaat om het vaststellen van de beslagvrije voet. Dit is het bedrag dat iedere maand aan de schuldenaar toekomt, en volgens de wet, geen beslag op mag worden gelegd. Deze beslagvrije voet moet voor iedere schuldenaar apart zeer omslachtig worden berekend. En de schuldenaar dient inzage te krijgen in de wijze hoe deze is berekend. Als een gerechtsdeurwaarder hier een fout in maakt, en niet tijdig de berekening aanpast, staat het de schuldenaar vrij zich bij de tuchtrechter te melden, om daar zijn probleem met de deurwaarder voor te leggen. De kosten voor deze rechtbank worden door de gerechtsdeurwaarders betaald. Zij hebben er dus alle belang bij om een rechtsgang te voorkomen.

Maar in hoeverre is de schuldenaar met problematische schulden hiermee geholpen? Voor de berekening van de beslagvrije voet moeten bewijsstukken worden aangeleverd van bijvoorbeeld de hoogte van de te betalen huur. Kopieën kosten geld. Geld wat er niet is. Nu zijn er wel plannen om de berekening van de beslagvrije voet eenvoudiger te maken, maar die hebben blijkbaar geen prioriteit bij de regering, want die zijn weer uitgesteld, tot 2021 maar liefst.

Digitaal beslagregister

Zal de schuldenaar dan misschien blij zijn met het Digitaal beslagregister? Meestal is de schuldenberg voor de schuldenaar zo groot, dat deze absoluut geen zicht heeft op afbetaling van zelfs maar een klein gedeelte daarvan. De kosten van dat ene beslag meer of minder maakt niet meer uit. De schuld zal nooit voldaan gaan worden.

Uitzichtloze situatie

In datzelfde licht gezien heeft de regering nog iets bedacht. De incassokosten zouden omlaag moeten worden gebracht voor mensen met schulden. Of de kosten nu € 40,00 of € 10,00 bedragen. Van een kale kip valt niet te plukken. De schuldenaar ligt enkel nog wakker van zijn uitzichtloze situatie. Die ene schuldeiser meer of minder is niet meer boeiend voor deze schuldenaar.

Al 20% van de bevolking, inclusief kinderen, leeft in deze uitzichtloze situatie of loopt een groot risico hierin te belanden. Als ontwikkeld land, met verstandige, sociale mensen, zouden wij niet enkel moeten pleiten voor een kinderpardon voor asielzoekers, maar tevens voor een schuldenpardon voor onze landgenoten.

Wordt vervolgd

Laat een reactie achter